Proiectarea livezilor
Proiectarea livezilor moderne
Consultanță specializată în producerea fructelor
Consultanță specializată în producerea fructelor
Comercializarea accesoriilor pentru sistemul de suport pentru livezi
Proiectarea livezilor moderne

După ce au fost recoltate şi analizate toate datele necesare pentru înfiinţarea plantaţiei, se purcede la elaborarea proiectului propriu zis. Proiectul înfiinţării plantaţiei multianuale conţine informaţii vaste despre: modul de pregătire a solului înainte de plantare; condiţiile agro-climaterice şi pedologice ale terenului dat; tipul portaltoiului şi sortimentul recomandat, precum şi amplasarea lor pe teritoriul plantaţiei; numărul pomilor; numărul de rânduri; distanţa între rânduri; distanţa între pomi pe rând; sistemul de formare a pomilor în primii ani după plantare; modul de întreţinere a solului; necesarul de îngăşăminte şi modul de administrare a lor; sistemul de măsuri în combaterea bolilor şi dăunătorilor; se calculă numărul de stâlpi, de sârmă şi de ancore al sistemului de susţinere, numărul de tutori; sunt descrise metodele de protecţie a mediului şi de protejare a solului de eroziune; organizarea lucrărilor de înfiinţare pas cu pas, etc. De asemenea sunt descrise detailat fişele tehnologice pentru fiecare an în parte, precum devizele de cheltuieli la înfiinţare şi înreţinerea plantaţiei în primii ani după plantare.

În fiecare proiect este desenat şi planul general al plantaţiei, precum şi detailat în parcele; reţeaua de drumuri cu zonele de întoarcere a agregatelor; numărul de rânduri, precum şi direcţia de amplasare a lor; este aratat locul de amplasare a stâlpilor, locul de amplasare a centrului gospodăresc, etc.

Pe lângă Proiectul de înfiinţare a plantaţiilor multianuale se mai elaborează şi Paşaportul proiectului.

De asemenea echipa de proiectare oferă şi servicii transpunerea în natură a proiectului dat.

Materialele necesare pentru elaborarea Proiectului de înființare a plantațiilor multianuale sunt:

  1. Cererea solicitantului pentru efectuarea lucrărilor (modelul poate fi descărcat aici cerere-proiectare);
  2. Copia certificatului de înregistrare de stat, sau alte acte de constituire (pentru persoanele juridice);
  3. Materiale cadastrale și funciare (planul cadastral, codurile/numerele cadastrale, schema terenului, suparafața);
  4. Actul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului.

O proiectare corectă în faza inţială vă garantează o Plantaţie multianuală profitabilă!